Co je to vlastní cesta?

Je to cesta k naší celistvosti, objevování toho „kdo jsme“ a „kam směrujeme“, našich vnitřních zdrojů, talentů a nekonečného potenciálu, ale zároveň také identifikace, přijetí a integrace našich stínů.   Je to cesta, která začíná sebepoznáním, skrze kladení otázek a umění naslouchat vlastní duši nacházíme odpovědi. Pokračuje seberealizaci, kdy se učíme rozhodovat a jednat v […]

Práce se stíny

Své dary můžete odhalit teprve tehdy, když se podíváte do tváře svým stínům.  Co jsou to stíny? Především jsme to my sami. Stíny jsou nevědomou částí nás samotných, částí, která je nám skrytá a leží v našem podvědomí. Tato část nám chybí k naší celistvosti a autenticitě. Přestože některé stíny působí na první pohled temně, […]