Jak odhalit naše stíny

Jak už jsem zmínila v předchozím článku (zde), vláčíme jich sebou celý pytel a takový pytel nás může pořádně tížit:-). Osobně se domnívám, že na některé stíny musí dozrát čas a přijdou na řadu, až učiníme v životě další kroky. Otevřít celý pytel najednou by jsme ani neustály. Ani se v něm nemusíme cíleně přehrabovat, na světě jsou krásnější věci :-). Za sebe doporučuji, nastavte si záměry, které jsou s vámi v souladu, kráčejte pak za svými záměry, užívejte si života, ale zároveň se naučte být všímaví, když vás na vaší cestě něco brzdí nebo trápí.

Ze své zkušenosti doporučuji, když stín odhalíte není potřeba se začít rýpat v minulosti, kdy, jak a proč přesně vznikl. Vkládáte tam tak energii a kladete stínu odpor. Jak jsem již uvedla v předchozím článku, důležité je stín přijmout a transformovat. Příčiny mohou ležet v minulých životech, zopakovat se ve vašem dětství a to v x různých situacích. Pátrání by tak mohlo být nekonečné, váš čas i energii požírající. Dnes je již potvrzené kvantovou fyzikou, že příčina je všude, tj. v minulosti, současnosti i budoucnosti, protože čas ve skutečnosti neexistuje. Jste-li pozorní a nesnažíte se to uchopit logickou myslí, tak příčina se vám v budoucnosti sama odhalí. Např. žena, která jako mladá prožila znásilnění a která toto zranění vyléčila, v budoucnu pomáhá ostatním ženám, pracovat a rozvíjet svou sexualitu, je to její poslání. Kdyby znásilnění neprožila, nedošla by ke svému daru a nepomůže tak stovkám, možná tisícovkám dalších žen, které její pomoc potřebují.

Pro odhalení stínů je důležité umět naslouchat sám sobě, své vlastní duši, Věnovat pozornost našemu vnitřnímu světu, myšlenkám, emocím, našemu tělu. Krásně nám pomohou například noční sny, imaginace a také vnitřní dialogy, které můžeme vést přímo se stíny. Jsou to techniky, které učím své klienty.

 

Ale některé typy vám dám hned.

 

Tip č.1

Zkuste začít bádat nad vašim stíny už teď. Začněte u toho, co vás aktuálně nejvíce trápí, bere nejvíce energie nebo brzdí na vaší cestě. Vyhraďte si dostatek času a najděte si místo, kde se cítíte dobře a nejste rušeni. Zkuste nad tím rozjímat, vzít papír a tužku a začít psát vše, co vám k tomu přichází, aniž kontrolujte slovosled nebo gramatiku. Zkuste vzít pastelky a štětce a začít malovat. Dělejte to opakovaně. Podaří se vám odhalit svůj stín?

Stíny lze odhalit i ve vnějším světě, který je dokonalým odrazem našeho vnitřního světa. Ráda učím své klienty, odhalovat své stíny v přírodě. Přirozenost přírody nás navrací k naší přirozenosti a jazyk duše, je zde lépe slyšitelný:-). Jsou i techniky, a pomůcky, se kterými pracujeme v interiéru. Ty je velmi lehké si oslovit a pracovat s nimi v každodenním životě.

Dám vám tipy, na co se můžete zaměřit a co můžete začít zkoumat hned skrze vnější svět, který, jak už jsme zmínila, je naším dokonalým zrcadlem. A pro ty z vás, kteří nejste tolik spojeni sami se sebou je to veliké usnadnění vašeho pátrání.

Tip č.2

Vztahy jako zrcadlo

Za výtkami a obviněními vůči druhým lidem, vždy leží náš vlastní stín. Je tedy velice jednoduché ho odhalit.  Vyberte si teď člověka, který vás aktuálně štve nebo ke kterému pociťujete v některých situacích nebo celkově odpor. Může to být váš partner, kamarád, soused či kolega z práce. Nerozmýšlejte se dlouho a klidně vyberte toho, kdo vás napadne jako první.

1) Stanovte, co vám na něm vadí.

Dám dva příklady:

On mi lže. 

Nechová se ke mně hezky.

2) Otočte to tvrzení podle vzoru níže a zkoumejte ho tak dlouho, dokud nepochopíte. A pozor, ego si to nebude chtít nejdříve přiznat.

Já lžu jemu.

Nechovám se k němu hezky.

3) Otočte to ještě více a zkoumejte dál.

Já lžu sama sobě.

Nechovám se k sobě hezky.

4) Otočte to ještě dál, zde už nemusíte aktivně zkoumat, protože to není vaše.

On lže sám sobě.

Nechová se k sobě hezky.

Věnujte tomu čas a pozorujte ty situace s daným člověkem. On nám jen zrcadlí vaše téma, váš vlastní stín a ve vás to vyvolává emoci. Je to zákon rezonance. Vy i on v sobě to téma nosíte. Jakmile ho zpracujete (např dle tohoto článku), ten člověk vám ho přestane zrcadlit, změní své chování vůči vám, odejde vám ze života nebo už na to nebudete emotivně reagovat. Vrátíte-li se k bodům výše, tak body 2 a 3 jsou ty, s kterými můžete pracovat. A body 1 a 4 tak zpracujete nepřímo přes zákon rezonance. Většina lidí takhle nepřemýšlí, ale začne se tím tématem trápit, s dotyčným bojovat, stěžovat si na něj v duchu i dalším lidem a nebo hledat pro svůj názor spojence. Ale vždy bojují jen sami se sebou, se svým vlastním stínem a dokud na to nepřijdou a nezmění se, budou se jim v životě opakovat stále ty stejné situace, bude jim to brát energii, jejich lehkost a plynutí života. Pokud to ale pochopí, přesunou se z role oběti, do role vědomého tvůrce. Všichni jsme zodpovědní za svůj život a vnější svět nám jen odráží to, co žijeme uvnitř. Pokud začnete takhle uvažovat, velmi si usnadníte život, budete kráčet na své cestě mnohem rychleji a ve větší radosti.

Tip č.3:

Svět jako zrcadlo

Nemusíme být s dotyčným, ke kterému pociťujete odpor v osobním vztahu, štve vás například některý politik nebo jiná veřejná osobnost? A co takhle světová událost, situace ve světě, která ve vás vyvolává hněv? Cokoli vůči čemu pocítíte odpor, projeví se u vás emoce s vámi rezonuje a týká se některého stínu, který leží uvnitř vás. Nemusí to být váš individuální stín. V předchozím článku jsem psala o tom, že v sobě nosíme též stíny rodové a stíny z kolektivního nevědomí.

Moje osobní příklady: 

Klepala jsem se strachy, když nade mnou např. v rámci oslav osvobození proletěli stíhačky, často se mi o nich zdávaly děsivé sny, měla jsem v sobě uložené rodové vzpomínky z 2. světové války a na nálety, které byly tady kousek od Plzně.

Když mi kamarádka povídala, že chodí na ženské kruhy, cítila jsem něco jako lehký odpor a říkala si: „To já nepotřebuji, vystačím si se svými knížkami, každá se rozvíjíme jinak“. V podstatě jsem si začala obhajovat svoji cestu. Měla jsem v sobě potlačené ženství. Dnes ženské kruhy miluji, dokonce se chystám je sama pořádat. A to je ono, o čem jsem psala v předchozím článku, v našich stínek, leží ohromné množství energie a naše dary.

Tip č.4

Váš stín tedy můžete odhalit ve vnitřním nebo vnějším světě. Podívejme se např. na „vinu“. Někteří máme tendenci stáčet vinu dovnitř, kde nás pak užírá. A co způsobí zákon rezonance? Přitáhne k nám ty, kteří nás budou obviňovat, staneme se obětním beránkem. I zde platí jednotlivé body ze cvičení výše, můžeme k nim dojít ze dvou směrů (1 – oni viní mě, tj. objevím vinu nejprve ve vnějším světe nebo 3 – já viním sám sebe, tj, objevím vinu nejprve ve vnitřním světě). Čeho si jako první všimnete, to uchopte a začněte to otáčet dle návodu. Ale pozor vina je jedna a ta stejná emoce, energie, která má stejnou frekvenci, bez ohledu na to ke komu ji vztahuji. Energii s touto frekvencí si nesu uvnitř a co udělá zákon rezonance? Pokud v sobě nesu vinu za nějaký čin před x lety, mohu být nyní obviněna sousedem za štěkajícího psa na zahradě, kolegy z práce za chybu v projektu, atd. Vůbec to spolu nemusí souviset. Berte to v úvahu při otáčení vět dle návodu. I vina se dá transformovat, tím,  že ji otevřeme naše srdce a transformujeme ji v odpuštění.

Tip č.5

Pak tu mám ještě jeden tip pro odvážné.

Vlastní stíny většinou sami nevidíme, zato naše okolí je vidí perfektně. Jste dost odvážní na to, aby jste se svých blízkých zeptali na vaše stíny?

Sdílet:

Share on facebook
Facebook